Impressum

English / Dutch

Most of the worldwide laws and regulations for telecommunications require websites that are not strictly private or personal to have an imprint that complies with the law. This includes websites that contain a blog or texts of a journalistic nature.

This website is only used by me for publishing photos made by myself. Photographs on which material from others can be seen and also used in my photographs as art, will, if possible, be addressed to the original producer, if this is not clearly known. Photos on which persons are recognizable will be made with respect and placed as such and have the purpose of art. Photos that show humorous features will never have the intention of hurting the people present there, but only the contradiction that the moment evokes.


De meeste van de wereldwijde wetten en regelgevingen voor telecommunicatie schrijven voor dat websites die niet strikt privé of persoonlijk gebruikt worden een impressum moeten hebben dat aan de wet voldoet. Hieronder vallen websites die een blog of teksten van journalistieke aard bevatten.

Deze website wordt alleen door mij gebruikt voor het publiceren van foto's door mijzelf gemaakt. Foto's waarop materiaal van anderen te zien is en mede gebruikt wordt in mijn foto's als kunst, zullen zo mogelijk geadresseerd worden aan de oorspronkelijke producent, zo deze niet overduidelijk bekend is. Foto's waarop personen herkenbaar zijn zullen met respect gemaakt worden en als zodanig geplaatst worden en hebben kunst als doel. Foto's die humoristische trekken vertonen zullen nooit de bedoeling hebben de mogelijk daarop aanwezige personen te kwetsen maar slechts de contradictie die het moment oproept.


Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.nl/